Tartalomhoz ugrás
DÍSZPOLGÁROK
CIVIL SZFÉRA
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete elismerésképpen Szorgalmatos Díszpolgára címet adományozott
Fehér József úrnak.
Tekintettel  arra, hogy tevékenységével növelte a Község hírnevét a település  közösségért kiemelkedő munkát végzett. Egész eddigi életével humánus  példamutató emberi magatartást tanúsított, kivívta ezzel mindannyiunk  tiszteletét és megbecsülését. Sokat tett azért, hogy Szorgalmatos képe  olyanná formálódjon, amilyennek azt ma látjuk mindannyian.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete elismerésképpen Szorgalmatos Díszpolgára címet adományozott
Révészné Gerák Máriának.
Elismerésül az önzetlen és Szorgalmatos életét nagyban befolyásoló munkájáért és adományaiért.
Köszönettel  tartozunk a színvonalas Majálisokért és az 1997-ben épített Templomért,  ami örök értéket képvisel Szorgalmatos számára.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete elismerésképpen Szorgalmatos Díszpolgára címet adományozott
Révész Bálint úrnak.
Tekintettel  arra, hogy kiemelkedően jelentős munkájával, támogatásával, egész  életművével országosan és nemzetközi viszonylatban, olyan általános  elismerést szerzett, amellyel hozzájárult a település jó hírnevének  öregbítéséhez.
Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz