Tartalomhoz ugrás
SZORGALMATOSÉRT EGYESÜLET
CIVIL SZFÉRA
Cím:
4441 Szorgalmatos, Pacsirta 18/A
Telefonszám:
42/520-034
Kapcsolattartó:
Nagy Péterné - elnök
Mobil:
70/368-2493
Adószám:
18794858-1-15
Egyesületünk 1995-ben alakult. Akkor  Szorgalmatos még nem önálló településként működött. Célunk az volt, hogy  a lakosságból egy jó kis közösséget formáljunk és csökkentsük a  szociális és kulturális hátrányokat, amit a várostól lemaradva  érzékeltünk. A tapasztalat azt mutatja, hogy mára ez már sikerült. Ott vagyunk a falu életében, a tevékenységi körünknek megfelelően számtalan programot valósítunk meg. Taglétszám: 49 fő.
Elnökségi tagok:
-   Nagy Péterné  /elnök/
-   Rókáné Orosz Gabriella /titkár/
-   Danicskáné Gémes Éva
-   Gresnyer Anita
-   Gurbánné Fitos Henrietta
-   Nyakó Zsoltné Kalapos Zsuzsanna
-   Szabó Károlyné
-   Tóth Ferenc
-   Tóth Béla
-   Vargáné Nácsa Katalin
-   Varga Miklósné
-   Újlaki János

A Szorgalmatosért Egyesület működését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.
Az egyesület tevékenységi körei:

  • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
  • kulturális tevékenység
  • természetvédelem, állatvédelem
  • környezetvédelem
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások
  • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító -, egészségügyi rehabilitációs tevékenység
  • nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
  • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás


A fentieknek  megfelelően a feladatok is nagyon sokrétűek és településszintűek. Az  egyesületben csak önkéntesek dolgoznak, szolgáltatásaink és programjaink ingyenesek és tagjain kívül más is részesülhet belőle. Az egyesület  bevétele tagdíjakból, adó 1 % felajánlásokból, továbbá a tagok és más természetes jogi személyek,  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek felajánlásaiból  származnak.

Az egyesületen belül két csoport is működik:

1. A Hóvirág Népdalkör, akik 1998-ban  alakultak és komoly sikereket érnek el.

2. 2004-ben megalakult a Polgárőrség 17 fővel. Jelenleg, a megújítást követően a taglétszám 52 fő.
Polgárőrség vezetője: Kalapos György


A lelkiismeretes, önkéntes munkának megvan az eredménye, mert szinte megszűntek a településen a bűncselekmények.
A csoport munkáját a Képviselő Testület "Szorgalmatosért"  kitüntető díjjal jutalmazta.
Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz