Tartalomhoz ugrás
KITÜNTETETTEK
CIVIL SZFÉRA
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott Antalóczi Árpád úrnak, aki tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a mai Szorgalmatos önállósága megszülethessen. Önfeláldozóan munkálkodott azon, hogy Szorgalmatos elérhessen a neki kiszabott úton odáig, ahol ma  tart.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott Bandula István úrnak, aki sokat tett Szorgalmatos környezeti szépségének megóvásáért a település szépítéséért. Feleségével Marikával erejüket is meghaladóan  önzetlenül segítenek embertársaikon. Településünkön minden évben megszervezik a Vörös Kereszt véradását. Összetartó családjuk iskola és  minta példája lehet minden magyar ember számára.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott a Hóvirág Népdalkör asszonyainak, akik megalakulásuk óta közösségért tevékenykednek, ápolják hagyományainkat, őrzik dalainkat. Elvitték településünk jó hírét  a szélrózsa minden irányába, ezzel öregbítették Szorgalmatos hírnevét. Jelentős díjakat szereztek már kórusversenyeken és üde színfoltjai közös  ünnepeinknek.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott Nagy Imre úrnak, akinek segítőkészsége, önzetlensége példa lehet valamennyiünk számára. Egyetlen szóra teljes gépparkjával azonnal rendelkezésre áll az Önkormányzatnak, legyen szó Majálisról vagy hó eltakarításról, amikor  az emberi erő már nem elegendő.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott Molnár Sándorné Ilonka néninek. Köszönet képpen a több évtizedes pedagógusi munkájáért és azért, amit a közösségért tett. Számára a tanítás nem ért véget az óra befejeztével, mindig azt nézte, hogy hol tud segíteni. Kultúrált képviselt és jó  közösséget kovácsolt össze a helyi színjátszó körrel.
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott Nyilánszki Mihályné Erzsike néninek. A több évtizedes munkájáért, amit Szorgalmatos közösségéért tett. Generációk nőttek fel a keze alatt és kerültek ki a nagy betűs életbe, magukkal hozva azt az értéket amit az iskolától és Erzsike nénitől kaptak.  
Szorgalmatos Község Képviselő Testülete "Szorgalmatosért Kitüntető Díj"-at adományozott Révész Tamás úrnak. Tekintettel arra, hogy tevékenységével, segítőkészségével növelte Szorgalmatos hírnevét. A településért és az itt lakó közösségért kiemelkedő munkát végzett.
Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz