Tartalomhoz ugrás
ÓVODA
INTÉZMÉNYEK
Címe:
4441 Szorgalmatos, Munkácsy út 25.
Intézményvezető:
Vargáné Jáger Tünde
Telefon:
E-mail:


Pillanatképek az óvoda életéből
 
 
ÓVODÁNKRÓL

2009. június 5-én került átadásra a település új óvodája, amely megfelel az uniós elvárásoknak. Az óvodában folyó eredményes nevelő-oktató munka színvonalát emeli a szociális helyiségek száma és ellátottsága. Két tágas, világos csoportszoba melyhez külön mosdó és öltöző tartozik.
Az intézmény logopédiai szobával rendelkezik, ahol különböző tevékenységeknek (hittan, angol nyelv tanulása játékosan, fejlesztőpedagógiai foglalkozás) is helyet biztosítunk.
Az intézményünk 2012. július1-től önálló, fenntartó a Szorgalmatos Község Önkormányzata.
Óvodánk 50 férőhelyes, a csoportokban a létszám megoszlása jelenleg 20-24 fő. Az új óvoda épület és a benne folyó színvonalas nevelő-oktató munka miatt a település vonzás körzetéből több gyermek érkezik.
A pedagógiai munkánkat "Komplex Játékos Képességfejlesztés" óvodai programban valósítjuk meg, mely biztosítja az egyéni differenciált bánásmód érvényesülését, kreatív gyermeki személyiség kibontakozását, felzárkóztatását, tehetséggondozását, a zökkenőmentes örömteli iskolakezdést. Programunk mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmód alakítására. Ehhez nagy segítséget nyújt a 2009. októberében átadásra került az iskola új tornaterme, melyet az óvodás gyermekeink is használhatnak.
Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek fejlesztésére, ennek keretében részt vesznek községünk és más települések rendezvényein, ahol eredményesen szerepelnek.
Választható térítésmentes tevékenységeink: játékos matematika, kézműves foglalkozás, szó-beszéd - kommunikációfejlesztés, tartásjavító torna.
Szeretettel várjuk évről-évre óvodánkba, azokat a gyermekeket, akik szeretetteljes, családias légkörben, egészséges testi-lelki fejlődését biztosító környezetben szeretné tölteni napjait. A környező településről a gyermekek szállítását iskolabusszal tudjuk biztosítani!

 
Óvodába hívogató!

Szorgalmatos község - Mesekert Óvoda
 
 
KOMPLEX JÁTÉKOS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSKÍNÁLAT

Programunk sikerének záloga az óvoda-pedagógusok önzetlen, segítő magatartása, a gyermekek teljes befogadása, valamint az együttműködés formáinak alkalmazása a családdal, az iskolával, valamint mindazon szakemberekkel, akik segítik a gyermekek fejlődését.


SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK

Az alapprogramunkat gazdagító, kiegészítő foglalkozások a szülők igényei alapján.


INGYENES:

  • Játékos matematika
  • Majorett
  • Ovi-foci
  • Idegen nyelv játékos formában
  • Bábozás és dramatikusjáték
  • Számítógép


Játékos matematika: Lehetőséget biztosítunk arra, hogy játékos eszközökkel, módszerekkel matematikai ismereteket szerezzenek. A játékos matematikai foglalkozáson lehetőség nyílik a meglévő tapasztalataik alkalmazására. Játszva fedeznek fel összefüggéseket.

Az óvodai majorett szülői igény alapján jött létre. A ritmikus zenére való mozgás fejleszti esztétikai érzéküket, figyelmüket. Különböző kulturális rendezvényeken évente többször is fellépünk.

Szülők kérésére létrehoztuk a "mini foci" csapatot. Részt veszünk a GÓLIÁT - McDonald's FC programjában.
Célunk, hogy megszerettessük a gyermekekkel a labdarúgást, felkeltsük érdeklődésüket a játék iránt.

A bábozás, dramatizálás az óvodáskorú gyermek kedvelt tevékenysége. Cél a gátlásoktól mentes, kreatív kommunikáció fejlesztése, az empátia, a segítő együttműködés kialakítása, valamint a jókedvű játék, kreatív önkifejezés.

Továbbá...

Minden óvodásnak ingyenes étkezés.
Szeptembertől saját főzőkonyha.
Logopédiai ellátás helyben.
A foglalkozási eszközöket a fenntartó biztosítja minden óvodás számára

Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz