Tartalomhoz ugrás
PÁLYÁZATOK
KÖZÉRDEKŰ
 
AJÁNLATTÉTELI  FELHÍVÁSOK
- Jelenleg nincs ajánlattételi felhívás kiírva
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT- 2020
Szorgalmatoson 2019-ben ismét igényelhető a településen lakóhellyel rendelkező, közép- vagy felsőoktatásban tanuló hátrányos szociális helyzetű fiataloknak a Bursa Hungarica. A támogatásra való jelentkezés határideje: 2019.november 5.
Bővebb információk ITT.
 
SIKERES PÁLYÁZATAINK:  
Magyar Falu Program – Orvosi eszközpark fejlesztése Szorgalmatoson
 
A pályázati konstrukció címe azonosító száma:
Pályázati konstrukció A Magyar Falu Program keretében „Orvosi eszköz ” című alprogramhoz  - A kiírás kódszáma: MFP-AEE/2019
A projekt címe:
Orvosi eszközpark fejlesztése Szorgalmatoson
A projekt azonosítója: 3005932587
A projekt keretében a Szorgalmatos Községben üzemelő háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis működéséhez szükséges eszközök beszerzése és előkészítési tevékenysége történt meg. Az eszközbeszerzés kapcsolódik a működési engedélyben és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységekhez. A projekt keretében a szükséges, eszközlistában található, adott egészségügyi alapellátás biztosításához elengedhetetlen műszer, gép és egyéb eszköz beszerzése történt meg.
A projekt keretében a helyi egészségügyi alapellátás eredményessége és hatékonysága javult, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése valósult meg. A háziorvosi és házi gyermekorvosi praxis feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzése valósult meg. A fejlesztés eredményeként korábban hiányzó orvosi eszközöket vásároltunk illetve az elavult orvosi eszközöket cseréltük le.
   
   
 

TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KONZORCIUMI PARTNEREIVEL 250 000 000 FORINT TÁMOGATÁST NYERT A „ Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért” CÍMMEL AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00086 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTEN.

Projektgazda: Tiszalök Város Önkormányzata
Konzorciumi tagok:
Tiszalök Város Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Tiszadada Község Önkormányzata
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Tiszatardos Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Kormány által támogatott projekt megvalósulási időszaka: 2018.02.01. - 2021.01.31.  250 000 000 Forint 100 %-os vissza nem térítendő támogatás.
Programunk során a helyi igényeket és szükségleteket figyelembe véve, komplex módon nyújtunk segítséget a településeken. Valós helyi igényekre reagálva, célzottan segítjük a programelemekkel a területi kapacitáshiányból adódó problémákat.
Célunk:
 • a humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása;
 • a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítése;
 • munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése;
 • a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;
 • közösség egészségfejlesztése;
 • a térségi életminőség javítása;
 • a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása.
Programjaink során a lakosság foglalkoztathatóságát munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, egyéni fejlesztési tervek, kompetenciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A helyi kisközösségek szerepétgenerációs programokkal, sportnapokkal, ifjúsági – és idősek klubjának létrehozásával kívánjuk támogatni.
Nagy hangsúly helyeződik a vidék megtartó képességének erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tréningek, önkéntes képzések kerülnek megszervezésre. A projekt erősíteni kívánja az egészséges életmód közösségi szintű megerősítését, melynek érdekében tartalmas egészségnapok kerülnek megrendezésre


EFOP-1.5.3-16-2017-00086 "Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért" pályázat
Szorgalmatos község 27 millió forintot nyert az EFOP-1.5.3-16-2017-00086 azonosítószámú, "Együtt a humán szolgáltatás fejlesztésért" című projekt megvalósítására.
A projekt egyik legfőbb célja a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a konzorciumban részt vevő (Tiszalök, Tiszatardos, Tiszadada, Tiszadob) településeken. Szorgalmatos a projekt keretében megvalósíthat olyan programokat és terveket, amelyek ezt a célt szolgálják. 2018. február 1-től 2021.január 14-ig.
Megvalósítandó támogatott rendezvényeink, szolgáltatásaink:
 • 4 alkalmas jobb agyféltekés rajztanfolyam
 • 4 alkalmas Nordic Walking tanfolyam
 • 4 alkalommal ’Egészségünk védelmében’ címmel előadások
 • 3 alkalommal egészségügyi szűrővizsgálatok
 • 3 × 1 hónap nyári szünidei foglalkozások
 • 4 alkalommal álláskeresési tanácsadás
 • 4 alkalmas főzőtanfolyam
 • 2 alkalommal családi konfliktuskezelés
 • 2 alkalmas gazdasági ismeretek átadása
 • egyszeri alkalmas sportbörze és sportnap
 • kompetenciamérés egyszeri alkalommal

Szorgalmatos Község honlapján minden programról informálódhatnak a lakosok.
Az aktuális ill. megvalósult programok részletei:


A megvalósult programok képei:
 • Szünidei programok (2020)
 • Álláskeresési tanácsadás - 4. előadás (2020. június 3.)
 • Álláskeresési tanácsadás - 3. előadás (2020.május.27.)
 • Egészségünk védelmében 2. előadás - Dr. Kádár István (2019. október 25. 10 óra)
 • Szűrővizsgálat, doppleres érvizsgálat - Dr. Kádár István (2019. október 25. 15 óra)
 • Családi konfliktuskezelés (2019. november 14. és november 27.)
 • Szünidei programok (2018-19)
 • Hárs- terepfutó verseny és sportnap (2019. május)
 • Családtámogatási rendszerekről (2019. február)
 • Gazdasági ismeretek (2019.január)
 • Diatetikus előadás (2018. december)
 • Álláskeresési tanácsadás (2018 októbertől)
 • Gyógytorna (folyamatos)
 • Mentálhigiénés tanácsadás (2018. októbertől)
 • Nordic walking tanfolyam (2018. szeptember)
 • Jobb agyféltekés rajztanfolyam (2018. július)  
TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00100 azonosító számú „4441 Szorgalmatos, Pacsirta utca 18/A szám alatti önkormányzati épület energetikai korszerűsítése:

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 20 029 173 Ft, azaz húszmillió-huszonkilencezer-százhetvenhárom forint.

A beruházás kapcsán Szorgalmatos Pacsirta utca 18/A szám alatti épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése valósul meg, továbbá maximum háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása, illetve fosszilis energiahordozó alapú hő termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése valósul meg.

A Támogató, a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. május 3-án döntött arról, hogy Szorgalmatos Község Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Letöltés:
 • Tájékoztató a Norvég Alap Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja keretében meghirdetett és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével megvalósított tanulmányútról:
Szorgalmatos Község Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Szorgalmatos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja
Vissza a tartalomhoz